هر آنچه را نیاز دارید، می توانید در اینجا جستجو نمایید:

نوتومگ

تکنیک پومودورو

با تکنیک پومودورو از هدر رفتن دقیقه ها جلوگیری کنید

تکنیک پومودورو راهی برای مدیریت زمان است که اگر یاز به تمرکز دارید و یا کارهای متعددی برای انجام دادن دارید، می‌تواند به شما کمک کند. در این مقاله به تکنیک و چگونه عملی کردن آن به همراه 12 مورد نکته کاربردی اشاره شده است.

ادامه مطلب »
تکنیک پومودورو

با تکنیک پومودورو از هدر رفتن دقیقه ها جلوگیری کنید

تکنیک پومودورو راهی برای مدیریت زمان است که اگر یاز به تمرکز دارید و یا کارهای متعددی برای انجام دادن دارید، می‌تواند به شما کمک کند. در این مقاله به تکنیک و چگونه عملی کردن آن به همراه 12 مورد نکته کاربردی اشاره شده است.

ادامه مطلب »